About Reloaded
Extra informatie

Reloaded

Wat is Reloaded?
Reloaded is de naam van de jeugdkerk in Utrecht die elke derde zondag van de maand een grote stadsbijeenkomst wil houden. Hier kunnen christelijke en niet christelijke jongeren uit Utrecht en omgeving samen komen om elkaar, maar vooral God te ontmoeten. Om Hem groot te maken en te eren. Maar ook om bemoedigd en opgebouwd te worden tot een leven dicht bij God.

Formexplode - koop nu

Wat heeft Reloaded met Jezus te maken?
Alles! Jezus was zelf een Reloader! In de tijd dat Hij op aarde was leerden de mensen in Zijn omgeving al snel dat Hij niet zomaar iemand was. Toen Jezus Zijn discipelen uitkoos, volgden die Hem overal. Op pad met Jezus leerden ze al snel wat het was om een licht en zout te zijn in de wereld. Elke keer waren ze verbaasd over Zijn wijsheid, liefde en de kracht om mensen te genezen en te bevrijden.
Mensen die bij Jezus in de buurt kwamen werden 'reloaded'. Zo werd een bezetene vrij, werden zieken genezen, stonden dode mensen op en gingen mensen een ander leven leiden doordat Jezus de Waarheid preekte.
E�n ding wisten de discipelen zeker: Jezus was hun Heer en Meester, hun idool. Ze wilden hem volgen tot in de dood.

Kankusta Duo

Bevrijd
Omdat zo veel mensen achter Jezus aanliepen, was de Joodse overheid bang voor hun positie. Met behulp van ��n van Jezus' discipelen (Judas de verrader) werd Jezus gevangen genomen en stierf Hij aan het kruis. Toen nam Hij al de zonden van de wereld op zich, ook de onze. Na de derde dag stond Hij op uit de dood! Daarna ging Hij terug naar Zijn Vader in de hemel. Maar Hij liet ons niet alleen: Hij storte de Heilige Geest uit over de wereld, die troost en hulp biedt.

Ook vandaag de dag kiest hij Zijn discipelen uit om de smaakmakers van hun omgeving te zijn. Jezus verandert je van binnen en maakt je klaar voor een leven als Zijn volgeling.

Onze wens is om jongeren op een eigentijdse en relevante manier, stimuleren om een discipel van Jezus te zijn.
Dat betekend dat Jeugdkerk Reloaded hoopt dat christelijke en niet christelijke jongeren kunnen leren wat het is om een toegewijde volgeling van Jezus te zijn: een smaakmaker in de omgeving. We hopen dat jongeren steeds meer ontdekken dat Jezus Heer over onze levens wil zijn. Een leven dat overgegeven is aan Hem, dat is het meest bevredigende leven dat je kunt leiden.


Lees ook: Veelgestelde vragen over Reloaded
Veelgestelde vragen
Waarden van Reloaded
De Reloaders
Comité van aanbeveling
Download visiedocument
informatie over jeugdkerken