About Reloaded
Extra informatie

Veelgestelde vragen over Reloaded

Is Reloaded een vervanging van de gewone kerk?
Nee, absoluut niet, De gemeente waar de jongeren lid van zijn dat is hun plek. Het fenomeen "jeugdkerk" zal weer voorbij gaan, maar de kerk in z'n algemeenheid niet. De jeugddiensten hebben als functie om een katalysator, een soort aanjager te zijn. Dus een middel en geen doel, om jongeren in beweging te zetten en ze te laten ontdekken wat Gods plan is met hun leven. Ook op de plek waar zij gesteld zijn.

Kankusta Duo

Waarom een jeugdkerk voor Utrecht en omgeving?

 • Veel jongeren verlaten de kerk
 • Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de kerkgangers voor hun 18e de keuze voor het geloof heeft gemaakt, een zeer belangrijke leeftijd waar men open staat voor keuzes en die ook maakt.
 • Het is een middel dat God in deze tijd gebruikt om jongeren te bereiken, we moeten deze gelegenheid ten nutte maken;
 • Er is momenteel veel belangstelling vanuit jongeren voor religie / spiritualiteit
 • De huidige kerkdiensten sluiten vaak niet aan bij de belevingswereld van de jongeren, maar zijn gericht op de gemiddelde kerkganger (volwassene)
 • Een plek waar ze dit wel ontmoeten zou hun zeer stimuleren in hun geloof en hun helpen om de stap naar de kerk in de toekomst te maken en in deze leeftijdsfase een brug zijn.
 • Het ontmoeten van veel andere christelijke jongeren in Utrecht is een stimulans: je bent niet de enige die gelooft maar er zijn er velen! Door de stadsopzet heb je grote kans dat je jongeren uit je school, buurt of sportvereniging tegen komt en daarna samen optrekt met christelijke activiteiten.
 • Jongeren de gelegenheid bieden om andere gelovige jongeren te ontmoeten en hen daardoor te bemoedigen;
 • Jongeren de gelegenheid bieden om hun gaven en talenten in te zetten en te ontdekken;
 • Jongeren op een eigentijdse en relevante manier aanspreken; wat betekent christen zijn voor hen in hun situatie en omgeving;
 • Jongeren de gelegenheid bieden om niet-gelovige vrienden mee te nemen, zodat zij op een eigentijdse en laagdrempelige manier kunnen horen van Jezus.

  Senso Duo

Waarom interkerkelijk?

 • Het is zeer moeilijk om vanuit één kerk dit te organiseren: je hebt dan een kleine groep. Bovendien als het een succes wordt en jongeren komen uit andere kerken mee, dan trek je ze uit die kerk naar je eigen kerk. In deze interkerkelijke opzet kan het juist een stimulans voor het jeugdwerk in alle kerken zijn.
 • God zegent interkerkelijke samenwerking. Voor de jongeren die weinig begrijpen van de splitsing van christelijk Nederland zal dit bovendien een extra stimulans zijn.
 • Met steun van veel kerken is het mogelijk om een betere inhoud/kwaliteit te geven aan de jeugdkerk.

Veelgestelde vragen
Waarden van Reloaded
De Reloaders
Comité van aanbeveling
Downloads
informatie over jeugdkerken