About Reloaded
Extra informatie

Wat zijn de waarden van Reloaded?

Echtheid Jongeren verlangen naar echtheid en oprechtheid. Ze prikken onmiddellijk door mooie woorden heen. Dit betekent dat iedereen die betrokken is bij de Jeugdkerk Utrecht moet leven vanuit een persoonlijke relatie met Jezus.

Radicaliteit Jongeren willen ergens helemaal voor gaan en hebben geen behoefte aan allerlei 'mitsen en maren'. Radicaliteit heeft vooral betrekking op het volgen van Jezus in het dagelijks leven.

Eigentijds en Relevant De vorm waarin gecommuniceerd wordt moet eigentijds zijn. Jongeren staan met hun beide benen in deze maatschappij en hebben het nodig om te zien dat het evangelie ook van/voor deze tijd is en houvast biedt om vanuit te leven.

(Vrij)moedig We mogen in alle opzichten moedig zijn, en vertrouwen op Gods leiding. Moedig in het uitvoeren van nieuwe concepten, het inzetten van jonge leiders en in het radicaal communiceren van het evangelie.

Gavengericht Jongeren moeten volop de gelegenheid hebben om hun gaven in te zetten en te ontdekken. Coaching hierin door de teamleiders is belangrijk. Wij geloven dat als iemand zich inzet in het gebied waar zijn/haar gaven liggen, dit voldoening geeft voor die persoon en dat het tot opbouw is voor het geheel.

Discipelschap In het leven met Jezus gaat het erom dat jongeren leren en ontdekken wat het is om een toegewijde volgeling van Jezus te zijn. Bekering is slechts het beginpunt.

Laagdrempelig Het is belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren worden bereikt, zowel kerkelijk als buiten-kerkelijk. Daarom moeten de georganiseerde activiteiten laagdrempelig en gastvrij zijn. Dit vraagt een voortdurende bezinning hoe dit bewerkstelligd kan worden en vraagt om creativiteit en diversiteit van stijlen en vormen.

Creatief Jongeren zijn visueel ingesteld en snel afgeleid. We zullen creatief moeten zijn om de aandacht vast te houden. Ook willen we creatief zijn in het bedenken van oplossingen voor evt. moeilijkheden. De basis hiervoor is dat we een God hebben die creatief is.

Eenheid De kerkelijke achtergrond van bezoekers en medewerkers is niet belang. Het is Jezus en Zijn Geest die eenmaakt. Over onderwerpen waar de kerken verschillend over denken nemen we geen standpunt in.

Kwaliteit Kwaliteit eert God en jongeren zijn kwaliteit gewend en verwachten dit.

Leiderschap Wij geloven dat God leiders geeft en dat gezond en dienend leiderschap bijdraagt aan het welzijn van het geheel. Het is belangrijk om jonge leiders op te leiden en hen durven in te zetten.

Jongeren voor jongeren Het fenomeen jongerenkerk werkt o.a. omdat jongeren zich hiervoor zelf inzetten. Zij kennen de doelgroep en weten wat er leeft. Het is van, voor en door jongeren.

Veelgestelde vragen
Waarden van Reloaded
De Reloaders
Comité van aanbeveling
Downloads
informatie over jeugdkerken