Zelfrespect met mate?
Links bij dit artikel

"Waar liefde de scepter zwaait, daar zijn geen andere meesters meer." - J.B. Gresset

Als je jezelf niet zo kan waarderen, dan heeft God daar een ander idee over. De hele bijbel spreekt van de onschatbare waarde van de mens. In het eerste hoofdstuk van Genesis al wordt beschreven dat wij naar God’s beeld geschapen zijn (Genesis 1 vers 26 tot 27) En in het gebed dat Jezus bid voordat Hij sterft, zegt Hij: “...en dat U hen liefheeft, zoals U Mij hebt liefgehad.” Dus God houdt van jouw, net zoals Hij van zijn eigen Zoon houdt!

Toch hebben sommige christenen het er nogal moeilijk mee om zichzelf lief te hebben. Natuurlijk heeft de hele mensheid als gevolg van de zondeval, te kampen met onzekerheid over zichzelf; dus wat dat betreft zijn christenen niet de enigen.
Maar het christelijke motto: “Je zult je naaste liefhebben als jezelf”, kan soms tot verwarring leiden. Want als wij er niet in slagen om van onszelf te houden, dan lukt het ons ook niet om van anderen houden. We slagen er dan niet in om van onze vrienden, ouders en familie te houden zoals dat eigenlijk zou moeten.
Denk maar eens na. Hoe ging dat laatst toen je je ellendig voelde en boos was op jezelf? Hoe gdroeg je je toen tegenover je vrienden en familie? Liefdevol, begrijpend en vriendelijk? Ik betwijfel het. Als je op gespannen voet met jezelf staat, dan lukt het ook niet goed om vriendelijk, geduldig en zachtmoedig tegenover andere mensen te zijn. En dat is wel wat God wil in ons leven.

Het is dan ook belangrijk dat je jezelf leert lief te hebben. Dit niet alleen omdat we onszelf door Gods ogen leren bekijken, maar ook omdat wij zo beter in staat zullen zijn om God en anderen lief te hebben.

Wil je meer lezen over zelfrespect? Lees dan het boekje “De waarde van zelfrespect”. De schrijver hiervan is Bruce Narramore.
www.jongenvrij.nl over eigenwaarde.