Jezus is op de hoofdlijn, vertel Hem wat je wilt
Links bij dit artikel

Persoonlijk
Als je verdriet hebt bel Joh 14
Als je hebt gezondigd bel Psalm 51
Als je je zorgen maakt bel Mattheus 6 vers 19 tot 34
Als je in gevaar bent bel Psalm 91
Als je geloof wakker geschud moet worden bel Hebreeen 11
Als je eenzaam en bang bent bel Psalm 23
Als je bitter en kritisch bent, bel 1 Korintiers 13
Voor het geheim tot geluk (volgens Paulus) bel Col. 3 vers 12 tot 17
Om het Christendom te begrijpen bel 1 Korintiers 5 vers 15-19
Als je down en teneergeslagen bent bel Romeinen 8 vers 31
Als je rust en vrede wilt bel Mattheus 11 vers 25 tot 30
Als je zekerheid wilt in Christus, bel Romeinen 8 vers 1 tot 30
Als je gebeden eng worden of egoistisch bel Psalm 67
Hoe je met je naaste om moet gaan, bel Romeinen 12
Als je depressief bent, bel Psalm 27

Omgang met andere mensen
Als mensen je teleurstellen bel Psalm 27
Als je het vertrouwen in mensen verliest bel 1 Korintiers 13
Als mensen onvriendelijk lijken bel Johannes 15

Werk
Als de wereld groter lijkt dan God, bel Psalm 90
Voor grote vindingrijkheid bel Jesaja 55
Als je moed nodig hebt voor een taak, bel Jozua 1
Als je aan investeringen en winst denkt bel Marcus 10
Als je portemonnee leeg is bel psal 37
Als je ontmoedigd bent over je werk bel Psalm 126

ALTERNATIEVE NUMMERS:
Voor angst, bel Psalm 34 vers 7
Voor veiligheid bel Psalm 121 vers 3
Voor zekerheid, bel Marcus 8 vers 35
Voor nog meer zekerheid, bel Psalm 145 vers 18

ALLE LIJNEN NAAR DE HEMEL ZIJN 24 UUR PER DAG GEOPEND, VOED JE GELOOF, DAN ZAL DE TWIJFEL VERWIJNEN!